28. jūlijā Atomfizikas un spektroskopijas institūtā D. Markus iepazīstināja ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstīto projektu nr. NFI/R/2014/053 "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums" un konsultēja Dr. phys. Aigaru Atvaru par bērnu valodas attīstības specifiku atbilstoši vecumposmam.

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053