No 16. līdz 21. jūnijam RPIVA Bērna valodas pētījuma centra vadītāja vadošā pētniece Anna Vulāne  viesojās Norvēģijas Arktiskajā universitātē (Centre for Advanced Studies in Theoretical Linguistics of the Arctic University of Norway, Tromsø), kas ir viena no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātē „Pētniecība” 2009.–2014. g. finansētā projekta nr. NFI/R/2014/053 „Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” (LAMBA) sadarbības partneriem. Vizītes laikā tika apspriesta projekta norise, kopā ar Olgu Ureku izstrādātas „Agrīnā vecuma bērnu runas un komunikatīvās attīstības testa” daļas,  kā arī sadarbība ar prof. M. Kremeru ierakstīti runas paraugi latviešu valodas intonāciju analīzei.

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053