Vasaras mēnešos projekta LAMBA vadošās pētnieces sadarbībā ar partneriem no UiT pielāgoja latviešu valodai  divus MacArtur–Bates komunikatīvās attīstības testus : 8–16 mēnešus vecu bērnu valodas attīstības novērtēšanai paredzēto testu „Vārdi un žesti” un 16–36 mēnešus vecu bērnu valodas novērtēšanai domāto testu „Vārdi un teikumi”. 

Saziņā tika izmantota elektroniskā sarakste, Dropbox un Skype apspriedes. 

Attēlā: A. Tauriņa, T. Zīriņa, D. Markus, O. Kiseļeva, O. Ureka, A. Vulāne apspriež projekta LAMBA norisi un testu saturu.

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053