Projekta pētnieki sagatavoja vecāku aptaujas, izstrādāja latviešu valodas fonēmu producēšanas testu 3 – 6 gadus veciem bērniem un atlasīja tam atbilstošus attēlus. Vasarā tests tika aprobēts  vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgā. Ar testu tiek vērtēta patskaņu, divskaņu, līdzskaņu un skaņu savienojumu izruna dažādās pozīcijās vārdā. Pateicamies Rīgas pilsētas Domei, pirmsskolas izglītības iestāžu logopēdiem, bērnu vecākiem un bērniem par atbalstu un entuziasmu!

Par testēšanas izmēģinājuma rezultātiem ziņosim Letonikas VI kongresā (10. – 11. Septembrī).

 

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053