Šī gada 27. augustā RPIVA notika preses konference, kurā laikrakstu "Izglītība un Kultūra", "Neatkarīgā Rīta Avīze" un "Latvijas Avīze" žurnālisti tika iepazīstināti ar Latvijas-Norvēģijas projektā "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums" paveikto. Par projekta norisi, darba rezultātiem pirmajā pusgadā un vēl veicamo darbu stāstīja projekta zinātniskā vadītāja Bērna valodas pētījumu centra vadošā pētniece Dace Markus, centra vadītāja vadošā pētniece Anna Vulāne, vadošā pētniece Agrita Tauriņa, LU Matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece Ilze Auziņa, projekta administratīvā vadītāja Vivita Ponciusa. RPIVA rektore Daina Voita atzinīgi novērtēja paveikto un izteica pārliecību, ka projektam būs turpinājums, jo nepieciešams izstrādāt metodiku, kā bērnam palīdzēt uzlabot runātprasmi.

Pēc tam projekta dalībnieki atbildēja uz žurnālistu jautājumiem.

Lasīt vairāk

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053