11. septembrī  Rīgā  Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai veltītajā Letonikas VI kongresā varēja klausīties  ziņojumus par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstītajā projektā “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” veikto pētījumu rezultātiem. Tie bija Daces Markus , Solveigas Čeiranes (RPIVA) un Martina Kremera, Olgas Urekas (Norvēģija) referāts “Latviešu valodas apguves testu fonoloģiskā bāze”, Ilzes Auziņas, Gunas Rābantes, Roberta Darģa (LU MII) referāts “Bērnu runas transkribēšana un ar to saistītās problēmas”, Tijas Zīriņas, Agritas Tauriņas, Annas Vulānes referāts “Aptaujas metodes lietošanas specifika bērna vārdu krājuma izzināšanai” un Ineses Freibergas ziņojums “Dzimtās valodas apguve trešajā dzīves gadā lingvistiskā un pedagoģiskā skatījumā”.

Kupli apmeklētajā sekcijā “Monolingvālu un bilingvālu bērnu latviešu valoda” interesi par bērnu valodu izrādīja  arī LU MII, LU (2 referenti), RSU, LU, Ventspils Augstskolas, LU LaVI, Latviešu valodas aģentūras, izdevniecības “Zinātne”, VISC un skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki, kā arī studenti.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053