12. oktobrī notika projekta LAMBA Vadības komitejas skype  sanāksme. Sanāksmē visu partnerinstitūciju pārstāvji informēja par projekta 1. – 4.daļā plānotajiem darbiem, to izpildi un rezultātiem.  Bija patīkami konstatēt, ka projekts tiek īstenots savlaicīgi un tajā iegūti nozīmīgi rezultāti, par kuriem ziņots Letonikas VI kongresā un vairākās konferencēs. Par Vadības komitejas vadītāju tika ievēlēta Olga Ureka (UiT).

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053