XII Starptautiskajā baltistu kongresā Viļņā (28.-30.10.) klausītāji tikaiepazīstināti ar projekta LAMBA izmēģinājuma testēšanā iegūtajiemrezultātiem Daces Markus, Solveigas Čeiranes un Rasmas Purmales referātā "Latviski runājošu bērnu (3-4 g.) valodas fonēmiskā attīstība". Autoresanalizēja iepriekšējos latviešu valodas pārbaudei izmantotos testus, iepazīstināja ar izstrādātajiem testu izveides principiem. Secinājumosredzams, ka norādītais bērnu vecums ir būtisks bērnu fonemātiskajāattīstībā, ka lielākas grūtības bērniem sagādā līdzskaņu savienojumuizruna. Interesanta ir sakarība, ka bērniem lielākas grūtības sagādājusilīdzskaņu un to savienojumu izruna vārda sākumā, nevis vārda vidū. Pētījumi tiek turpināti, pārbaudot līdzskaņu izrunu arī vārda beigās.

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053