2015. gada 6. novembrī 1. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Valodas attīstība starpdisciplinārā aspektā: problēmas un risinājumi” ar referātiem, kas balstījās uz LAMBA projektā iegūtajiem rezultātiem, uzstājās Dace Markus (“Predictable unpredictability in the child language”) un Agrita Tauriņa (“Methods of child`s vocabulary expansion and diagnostics”).

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053