No 16. līdz 18. novembrim Pirmsskolas pedagoģijas katedras profesore un Bērna valodas pētījumu centra vadošā pētniece Dr. psych. Tija Zīriņa piedalījās Starptautiskajā izglītības , pētniecības un inovāciju konferencē (International Conference of Education, Research and Innovation - ICERI) Seviļā , Spānijā ar referātu “ Developing an Inclusive Society Promoting Minority Bilingualism in Pre-school Education in Latvia”, kurā tika iekļauti LAMBA projektā iegūtie latviešu un krievu fonēmu testa rezultāti. Referāta līdzautore ir BVPC vadošā pētniece, profesore, Dr.habil.philol. Dace Markus. Konferencē piedalījās dalībnieki no vairāk nekā 75 pasaules valstīm. 

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053