2016. gadā projektā LAMBA  turpinās apjomīga bērnu testēšana vecumā no 3-6 gadiem, tās rezultātus RPIVA un Norvēģijas pārstāvji apsprieda darbseminārā 8. janvārī.  Pētnieki ir  pateicīgi tām pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenēm, kas piedalās pētījumā. Lielākā daļa bērnu pētāmajā vecumā ir monolingvāli latviešu vai krievu valodas runātāji, mazāk ir tādu, kuri labi pārzina abas valodas.  Runas ieraksti liecina, ka metodika ir pareiza - testam izvēlētie vārdi un attēli ir piemēroti vecumposmam. Seminārā tika lemts arī par atlases komisijas sastāvu kritērijiem dalībnieku atlasei sinerģijas projektā EEZ/NFI/S/2015/004 “Research – based Teaching of Language Acquisition” (vad. A. Tauriņa).

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053