Latvijas Universitātes 74. konferences sekcijā “Valoda un literatūra izglītības kontekstā” 2016. gada  5. februārī par projektā LAMBA  pētījumos iegūtajiem rezultātiem stāstīja Agrita Tauriņa “Pirmsskolas vecuma bērna skaņu izrunas un vārdu krājuma noteikšanas un pilnveides paņēmieni” ,  Tija Zīriņa, Dace Markus “Agrās komunikācijas prasme” un Viktorija Kuzina “Bērnu runas attīstību stimulējošie faktori”.

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053