15.-16. februārim Norvēģijā notika EEZ/Norvēģijas grantu 2009-2014 programmas LV 05 “Stipendijas un pētniecība” Sadarbības komitejas un Projektu komitejas sanāksme. Pirmajā dienā Oslo Universitātē rezultātus prezentēja 4 Norvēģijas partneri, kuriem Oslo Universitāte ir viens no projekta partneriem. Ar projekta LAMBA rezultātiem ļoti pārliecinoši iepazīstināja Norvēģijas pārstāvji – profesore Hanne Simonsena un doktorante Olga Ureka. Kā Latvijas Rektoru padomes deleģētā pārstāve sanāksmē piedalījās profesore Dace Markus. Otrajā dienā Norvēģijas Izglītības starptautiskās sadarbības centrā Bergenā komiteju dalībnieki iepazinās ar programmas progresu, finansējumu, publicitāti, apsprieda sasniegumus un nākotnes perspektīvu. Latvijas – Norvēģijas sadarbība pētniecībā tika novērtēta kā ļoti vērtīga un abpusēji bagātinoša. Tika nolemts programmu turpināt, akcentējot pētniecības, izglītības un inovāciju sinerģiju, kā arī meklēt iespējas kopīgi piedalīties Horizon 2020 konkursos.

Vislielākais paldies par entuziasmu un labajiem rezultātiem visiem projekta LAMBA dalībniekiem RPIVA. LUMII, LU HZF, UiT, UiO!!!

Rezultātu prezentācija: LAMBA_Oslo_150216.pdf

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053