2016. gada 4. un 5. aprīlī RPIVA Bērna valodas pētījuma centra vadītāja vadošā pētniece Anna Vulāne un LU Matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece Ilze Auziņa  viesojās Norvēģijas Arktiskajā universitātē (Centre for Advanced Studies in Theoretical Linguistics of the Arctic University of Norway, Tromsø), kas ir viena no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta virzienā „Pētniecība” 2009.–2014. g. finansētā projekta nr. NFI/R/2014/053 „Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” (LAMBA) sadarbības partneriem. Vizītes laikā tika apspriesta projekta norise un plānotas kopīgas publikācijas par tā laikā veikto pētījumu rezultātiem. Norvēģijas Arktiskās universitātes kolēģi plašāk tika iepazīstināti ar 3. sadaļā (WP3) veidotā bērnu runas korpusa izstrādes gaitu.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053