Videomateriālā apskata Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmas “Pētniecība un stipendijas” ieguldījumu pētniecības projektos sociālās, humanitārās zinātnes un sabiedrības veselības jomās Latvijā un sadarbības institūcijās Norvēģijā, kā arī stipendiju projektus un to sadarbības institūcijas Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

Projekta “Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā” vadītāja prof. Ausma Cimdiņa atzīst:Programmas pievienotā vērtība ir tā, ka pētniecības projekti strādā sinerģijā ar stipendijas aktivitāti, dodot Latvijas studentiem iespējas papildināt savas zināšanas un prasmes Norvēģijas augstskolās un zinātniski pētnieciskos institūtos.

Programmas “Pētniecība un stipendijas” ietvaros pavisam tiek īstenoti 11 pētniecības un 28 stipendiju aktivitāšu projekti. Pētniecības un mobilitātes attīstībā ir ieguldīti 5,4 milj.eiro, tai skaitā – 4,4 milj. pētniecības projektiem un 1 miljons mobilitātes projektiem.

 

Plašāka informācija par projektiem skatāma Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā “EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”. 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053