Šī gada 17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta pētījumu un stipendiju programmas vidusposma rezultātu izvērtēšanas konference. Konferences mērķis bija apkopot projektos sasniegtos starprezultātus.

Projektā LAMBA sasniegtos rezultātus prezentēja projekta sadarbības partnera – Norvēģijas Arktiskās universitātes pētniece PhD Olga Ureka, projekta vadošā pētniece Dr. habil. philol. profesore Dace Markus, projekta sadarbības partnera – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta – vadošā pētniece Dr.philol. Ilze Auziņa. Bija patīkami dzirdēt Sadarbības komitejas locekļu labos vērtējumus par īstenoto projektu.

Paneļdiskusijas par zinātniskajiem un stipendiju projektiem klausijās RPIVA vadošās pētnieces Anna Vulāne un Tija Zīriņa, kā arī pētniece Agrita Tauriņa un Norvēģijas Arktiskās universitātes pētnieks PhD Martins Kremers.

Liels paldies par entuziasmu un labajiem rezultātiem visiem projekta LAMBA dalībniekiem RPIVA, LUMII, LU HZF, UiT, Oslo Universitātei!!!

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053