Projekta "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” (LAMBA) NFI/R/2014/053 noslēguma sanāksme PII “Austriņa” 2017. gada 26. aprīlī plkst. 13.30.

Piedalās projekta dalībnieki, PMLP un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji (vai pirmsskolas pedagogi).

Darba kārtībā:

  • Vispārīga informācija par projektu;
  • Projekta dalībnieku stāstījums par katrā no četrām projekta daļām izstrādātajiem materiāliem, veiktajiem runas ierakstiem un aptaujām, kā arī par iegūtajiem rezultātiem;
  • Projekta gaitā notikušo pasākumu pārskats fotogrāfiju prezentācijā, diskusija, jautājumi un atbildes.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053