Projektā LAMBA sagatavotie periodiskie izdevumi

 1. Periodiskais izdevums Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā, II. Rīga: RaKa, 2016.
 2. Periodiskais izdevums Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā, III. Rīga: Zinātne, 2017.

Publicēšanai iesniegtie un pieņemtie raksti

 1. Anna Vulāne, Dace Markus, Olga Ureka. Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos [The role of parental surveys in the research on children`s language].
 2. Agrita Tauriņa, Olga Urek, Salvinija Jegelevičiene. Adjectival definiteness marking in the speech of Latvian children: experimental study.
 3. Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Baiba Saulīte, Guna Rābante-Buša. Gramatiskās kategorijas divgadīgu bērnu valodā.
 4. Ilze Auziņa, Baiba Saulīte. Teikuma intonācija un informācijas struktūra vecāku un bērnu saziņā / Intonation and information structure in the parent-child communication.
 5. Baiba Saulīte, Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova. Local Meaning in the Two-year-old and Three-year-old Children's Speech / Vietas nozīme divgadīgu un trīsgadīgu bērnu runā.
 6. Olga Urek, Anna Vulāne, Roberts Darģis, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa, Hanne Gram Simonsen. Latvian CDI: methodology, developmental trends and cross-linguistic comparison.
 7. Olga Urek, Roberts Darģis, Martin Krämer and Dace Markus. Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a largescale population study.
 8. Antonio Fábregas, Martin Krämer, Anna Vulāne. On exceptional stress assignment in Latvian: the case of prefixes.
 9. Martin Krämer, Olga Urek, Dace Markus. Word-initial consonant clusters in Latvian child language: variation, sonority and grammar stratification.
 10. Olga Urek, Marit Westergaard, Agrita Tauriņa. Acquisition of adjectival gender agreement in monolinguals and bilinguals: evidence from Latvian and Russian.
 11. Antonio Fábregas, Olga Urek, Ilze Auziņa. What Latvian tells us about PCC effects.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053