BFP/2017/17  (in synergy with Research activity project ’’Latvian language in Monolingual and Bilingual Acquisition : tools, theories and applications”),  Līguma Nr. NFI/R/2014/053

tika īstenots  Nord universitātē (Nord University) Nesnā  2017. gada laika posmā no 14. – 18. augustam.

Pētniecības vizītē  uz Norvēģiju devās vadošā pētniece Dr. psych. Tija Zīriņa un pētniece Dr. paed. Agrita Tauriņa. 

Īstenojot pētniecības vizītes programmu,  tika izzināta Norvēģijas izglītības sistēma un pirmsskolas skolotāju sagatavošanas darba pieredze, praksē īstenojot bilingvālo izglītību.  Diskusijas noritēja gan universitātes telpās, brīvdabas pedagoģijas auditorijā, gan pirmsskolas izglītības iestādē Rødstua Barnehage.

Tālākas sadarbības nodomi ir :

  • aicināt asociēto profesori Anne - Lise Wie vadīt nodarbības un plānot sadarbības saturu pirmsskolas izglītības skolotāju programmas studentiem par stāstītprasmi un bērnu runas attīstības metodiku 2018.gada 12. – 16. martā. 
  • veidot pētniecības iespēju plānu un kopīga projekta pieteikumu ar Nord University, Nesna Campus docētājiem par bērnu stāstītprasmes veicināšanu un folkloras izmantošanu pedagoģiskajā procesā pirmsskolā. 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053