1. Markus. Latviešu bērnu valodas pētījumi: 1973–2009. Veltas Rūķes-Draviņas (25.01.1917–07.05.2003) simtgadei veltīta starptautiskā zinātniskā konference „Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam”, 25.–26.01.2017.
 2. Anna Vulāne. Bērnu valodas izpēte Latvijā: 2009–2016. Veltas Rūķes-Draviņas (25.01.1917–07.05.2003) simtgadei veltīta starptautiskā zinātniskā konference „Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam”, 25.–26.01.2017.
 3. Agrita Tauriņa. Pedagogu un vecāku sadarbība bērna vārdu krājuma attīstības sekmēšanai. Veltas Rūķes-Draviņas (25.01.1917–07.05.2003) simtgadei veltīta starptautiskā zinātniskā konference „Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam”, 25.–26.01.2017.
 4. Tija Zīriņa. Digitālās tehnoloģijas un bērna valodas attīstība. Meklēšana ortogrāfiski un morfoloģiski marķētā bērnu runas korpusā Veltas Rūķes-Draviņas (25.01.1917–07.05.2003) simtgadei veltīta starptautiskā zinātniskā konference „Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam”, 25.–26.01.2017.
 5. Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Baiba Saulīte, Artūrs Znotiņš, Roberts Darģis. Meklēšana ortogrāfiski un morfoloģiski marķētā bērnu runas korpusā. Veltas Rūķes-Draviņas (25.01.1917–07.05.2003) simtgadei veltīta starptautiskā zinātniskā konference „Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam”, 25.–26.01.2017.
 6. Fonēmu producēšanas testu rezultāti bērnu runā. Stenda referāts. Autori: Ilze Auziņa, Roberts Darģis. LU 76. konferences sekcijas “Datorlingvistika” sēde. 16.02.2017.
 7. Olga Ureka, Marita Vestergarde, Agrita Tauriņa, Anna Vulāne.  Noteiktības kategorijas lietojums pirmsskolas vecuma bērnu runā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference, 22.–23.02.2017.
 8. Dace Markus. Fonēmu izrunas pārbaude: sasniegtais un grūtības. Baltijas valstu logopēdu 4. kongress. Rīga, 24-25.02. 
 9. Martin Krämer & Olga Urek. Latvian children’s realisations of word-initial consonant clusters: Sonority Sequencing, representational limits, and constraint reranking. Lava Lunch Seminar, Tromso, Norway. 10.03.2017.
 10. Martin Krämer & Olga Urek. Individual variation and typology of cluster reduction: evidence from Latvian children. LAMBA final meeting. 26.04.2017.
 11. Olga Urek, Marit Westergaard, Agrita Tauriņa. Acquisition of grammatical gender in Latvian–Russian bilinguals. International Symposium on Bilingualism (ISB 11). 11.06.-15.06.2017.
 12. Marita Vestergarde iepazīstina simpozija dalībniekus ar projekta LAMBA pētījumu rezultātiem.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053