Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. programmas līdzfinansētā projekta “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” Nr. NFI/R/2014/053 pētījumu rezultāti tika popularizēti 2017. gada 6. aprīlī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas organizētajā 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”, kuras laikā notika izglītojošs seminārs un tika vadīta radošā “Valodas darbnīca”. Semināra un darbnīcas laikā studenti un pirmsskolas pedagogi tika iepazīstināti ar monolingvālu un bilingvālu latviski runājošu bērnu gramatiskās un (morfo)fonoloģiskās apguves eksperimentālā pētījuma metodiku. Klātesošajiem tika dota iespēja analizēt un veikt pētnieka prakstisko darbu, vērtējot audio ierakstus un apspriežot iegūto pieredzi. 

Radošās darbnīcas laikā tika popularizēti projekta materiāli, interesentus iepazīstinot ar publicēto zinātnisko rakstu, pētījumam nepieciešamo materiālu izstādi.

Dalībnieki iepazinās ar Latvijā pieejamiem valodas apguves materiāliem, izzināja pirmsskolas izglītības skolotāju pieredzi un monolingvālu un bilingvālu latviski runājošu bērnu vecumā līdz 7 gadiem runas attīstības diagnostikas paņēmienus. 

Sadarbības partneri – UiT Norvēģijas Arktiskās universitātes pētnieki Olga Ureka, Marita Vestergarde, Martins Krēmers un Oslo Universitātes pētniece Hanne Grama Simonsene – piedalījās eksperimentālā pētījuma metodiku veidošanā un iegūto pētījuma rezultātu izvērtēšanā. 

Radošo darbnīcu vadīja Tija Zīriņa, Antra Randoha un Agrita Tauriņa. Diskusijā interesenti guva atbildes uz saviem jautājumiem un atzinīgi novērtēja projektā izstrādātos materiālus, praktiski izmantojamo metodiku un izpētes rīkus, kā arī zinātniskajos rakstos apkopotās pētnieku atziņas. PII pedagogi pauda prieku par to, ka LAMBA mājas lapā ir pieejami gan izstrādātie rīki un rokasgrāmata, gan zinātniskās publikācijas.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053