Valodnieki, pedagogi  un interesenti par valodas jautājumiem starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. jūnijā Latviešu biedrības namā klausījās profesoru Daces Markus un Anna Vulānes stāstījumu par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātē „Pētniecība” 2009.-2014.g. finansēto projektu nr. NFI/R/2014/053 "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums" (LAMBA), tā mērķi, struktūru, jau iegūtajiem un sagaidāmajiem rezultātiem, kas noderēs pedagogiem, bērnu vecākiem, valodas un bērnu attīstības pētniekiem Latvijā un ārzemēs. Risinājās diskusija par labākajiem pētīšanas paņēmieniem, tika vērtētas agrāk izdotās un jaunākās publikācijas pētāmajā jautājumā. 

Pielikumi:

Vairāk informācijas Rīgas Latviešu biedrības rakstā.

 

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053