Projektā „Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorija un lietojums” Latvijas un Norvēģijas pētnieki no Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta un Humanitāro zinātņu fakultātes, Trumses Arktiskās universitātes un Oslo Universitātes veica 1) apjomīgu uz attēliem balstītu 3–6 gadus vecu bērnu fonēmu izrunas pārbaudi un 2) plašu vecāku aptauju, kurā tika noskaidrota 8-36 mēnešus vecu bērnu komunikatīvā attīstībā. 

Rokasgrāmata paredzēta pirmsskolas pedagogiem, logopēdiem, vecākiem, kā arī pētniekiem.

 

  1. Latviešu Komunikatīvās attīstības testa rokasgrāmata
  2. Fonēmu testa rokasgrāmata

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053