Š. g 19. janvārī notika kārtējā projektā LAMBA dalībnieku sanāksme. Tā šoreiz notika Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Projekta dalībnieki no Norvēģijas, LU HZF un RPIVA dalījās pieredzē, apsprieda WP4 veicamo testēšanu un transkripciju, kā arī informēja lietuviešu profesoru Alvīdu Butku par bērnu valodas pētījumiem projekta ietvaros.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053