29. jūnijā RPIVA Bērna valodas pētījumu centrā viesojās uzņēmējs Andrejs Rudzītis, kurš ne tikai vada SIA “Priežuleja”, bet arī ir radījis pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem paredzētas grāmatiņas, kuras rosina domāt, iepazīt latvisko vidi, mācīties lasīt un rakstīt. Izlasījis publikāciju par darba uzsākšanu EEZ/Norvēģijas projektā LAMBA, A. Rudzītis jau maijā sazinājās ar Daci Marku un Annu Vulāni, lai iepazīstinātu ar saviem izdevumiem un uzklausītu viedokli par tiem. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstītā projekta pētnieces Inese Freiberga, Agrita Tauriņa, Inga Stangaine, Vladislava Uršuļska, Rasma Purmale, Dace Markus un Anna Vulāne, kā arī pirmsskolas pedagoģijas speciālistes Antra Randoha, Dagnija Vigule, Ligita Priede pārrunāja līdzšinējo pieredzi un novitātes bērnu valodas attīstības jomā un rūpīgi izanalizēja konkrētos darbus. Raisījās dzīva, ieinteresēta diskusija par to, kas ir izdevies, kas būtu pilnveidojams, lai arī šos izdevumus varētu pilnvērtīgi izmantot ne tikai vecāki, bet arī pirmsskolas pedagogi. Sadarbību paredzēts turpināt. Grāmatu cikla “Domā un krāso” un “Krāso pats” (māksliniece Vija Rudzīte) autorus turpinās konsultēt Agrita Tauriņa, Zenta Anspoka u. c. speciālisti.

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053